Články

20. 09. 2012

Prospívají zdravotnické reformy zdraví?

Martin Potůček

Česká vláda se o prostředky na péči o zdraví nestará s péčí řádného hospodáře. Velká část peněz vybraných od samotných občanů mizí v předražených a nefunkčních projektech (viz odpískaný dvoumiliardový projekt zdravotních karet IZIP politiků-podnikatelů ODS). Kvůli selhávající státní regulaci si těmito veřejnými prostředky mastí kapsy farmaceutické firmy a lékárny. V privatizaci a při přestavbách nemocnic či v nákupech zdravotnické techniky je korupce a klientelismus spíše pravidlem než výjimkou. Příspěvek státu na zdravotní pojištění …

pokračování

04. 09. 2012

Kafemlejnek vládní koalice mele a mele

Článek Václava Boudy, člena místní organizace Kobylisy.

Nezapomněl ani na dnešní seniory a důchodce. Kvalita současného i budoucího života seniorů je semílána s chuťovou přísadou nazvanou rozpočtová odpovědnost.

Lidově řečeno milí senioři a důchodci, Vy jste nám propapali (dá se to vyjádřit také vulgárním výrazem) hodně peněz z důchodového účtu, bude Vás více a více, zdravotní péče, kde jste nejpočetnější klientelou, je stále nákladnější a to vůbec nemluvíme o vynakládání financí na léky pro staré lidi. …

pokračování

28. 06. 2012

Na Evropu se musíme připravit

Martin Potůček

Bravo! Před nadcházejícím vrcholným jednáním evropských státníků vítám iniciativu neziskovek a byznysu, která chce popohnat vládu – mrtvého brouka k otevření seriózní diskuse o našem místě v Evropské unii.

Iniciátorem této diskuse je Glopolis a podporuje ji například šéf Kofoly Jannis Samaras, investiční bankéř Ondřej Jonáš nebo šéf české pobočky TI David Ondračka. A jde nám o hodně!

Celá Evropská unie je v pohybu. Summity, záchranné balíčky, demonstrace, výměna vlád, summity, záchranné balíčky, diskuse o …

pokračování

20. 06. 2012

Na vládní reformy doplácejí více ženy

Martin Potůček

Nedávno jsem srovnal průměrné platy v sociálních službách na jedné straně a ve finančnictví a pojišťovnictví na straně druhé. Ti, kdo se starají o peníze, dostávají dvouapůlnásobek toho, co si vydělají ti, co se starají o lidi. A to jsou vesměs ženy. I to něco vypovídá o naší společnosti.

Ve své knize Cesty z krize tvrdíte, že reformy pomáhají více mužům než ženám. Můžete to přiblížit? Nelze to říci o každé z nich. Některé ženy mohou …

pokračování

16. 06. 2012

Otazník nad naší ultralevicí

Jaromír Šída

Na letošní prvomájové oslavě Svátku práce ČSSD v Chomutově nečekaně promluvil předseda KSČM Vojtěch Filip. Jeho přítomnost prý nebyla plánovaná, byla jen náhodná, protože právě procházel kolem ze svého mítinku. Tak aspoň hovořily mediální zprávy. Není však vyloučeno, že nedojde k dalšímu rozebírání a pitvání tohoto příběhu směřujícímu až téměř k dohadům v souvislosti se současnou vládní krizí a s možnými předčasnými sněmovními volbami. K tomu je třeba předně rozebrat vztah sociální demokracie ke komunismu. Abychom však tento poměr …

pokračování

04. 06. 2012

Bábo a dědku, Vaše budoucnost je v naplňování duše, radujte se.

Článek Václava Boudy, člena místní organizace Kobylisy.

V projevu paní poslankyně MUDr. Peckové za TOP O9 mimo jiné zaznělo „Tato vláda bohužel v tuto chvíli za daných podmínek neumí dostatečně naplnit peněženky seniorů“. Podle paní lékařky velmi citelné snížení valorizace důchodů nebude pro seniory tak velký problém. Z její lékařské zkušenosti vyplývá, že je v jejich silách přizpůsobit se škrtovým potřebám, poněvadž již zažili horší časy.

Aby je prázdnější peněženka tolik netrápila, bude vhodné v budoucnosti uvažovat o tom, …

pokračování

16. 05. 2012

AFI Karlín Business Centre

Květa Lepsatre

Velkou nevoli mezi obyvateli Karlína vzbudil záměr společnosti AFI vystavět mezi ulicemi Pernerova a Korybutova velkou kancelářskou budovu, AFI Karlín Business Centre.

Občanům se zejména nelíbí, že odporuje historickému rázu této části Karlína, nachází se v těsné blízkosti ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, přesněji sousedí přes ulici se školní zahradou. Rodiče mají samozřejmě obavy, jak se zvýšený provoz automobilů (v budově má pracovat cca 2 tisíce lidí) znečistí vzduch emisemi, zvýší hluk a ohrozí bezpečnost dětí. Všichni se pak ptají, kde ti pracovníci hodlají parkovat (v budově má být pouze …

pokračování

16. 05. 2012

Demonstrace odborářů proti vládě

Jaromír Šída

Na položenou otázku odpovím jednoduše. Občané, bohužel, nemají téměř žádnou možnost se vypořádat s trestnou činností drogově závislých osob. Trestná činnost těchto osob v zásadě spočívá v tom, že kradou. Tito lidé totiž musí denně nakrást věci až za 2000 korun, aby měli na další dávky.

Podle zákona, když chování těchto lidí porušuje právní předpisy, jedná se o trestný čin. Spáchání trestného činu je zaneseno do rejstříku trestů. Ten je vždy požadován při nástupu do zaměstnání, při cestování do zahraničí za účelem …

pokračování

15. 05. 2012

Trvalé problémy naší vnitrostátní politiky

Jaromír Šída

Již delší čas trvají u nás rozpory ve vnitrostátní politice. Jde nejen o spory hlavně ve sněmovně mezi vládní koalicí a opozicí. Rozhádaná je i koalice. Zkrátka, vládne politický „nečas“. Začátkem letošního dubna se situace vyhrotila, když Věci veřejné pohrozily podáním demise jejich ministrů a předložením nových požadavků na řešení problémů v koalici.

Demise ministrů VV se však nepovedla. Navíc po Velikonocích se sešel celý tucet zástupců vládní koalice k vyřešení rozporů. Na něm Véčkaři ustoupili. Předseda VV Radek Džon se …

pokračování

02. 05. 2012

Bude Fiala lepším ministrem než poradcem?

Martin Potůček

Určitě bude lepším ministrem školství, než byl Josef Dobeš. Po tom, co jeho předchůdce napáchal v tomto těžce zkoušeném resortu, je dnes už každému jasné, že lépe by se v jeho čele vyjímalo i zlomené ukazovátko.

Pojďme ale postavit laťku o trochu výš. Má naději být lepším ministrem než byl on sám v roli hlavního vědeckého poradce premiéra Nečase? Ani o tom nemám nejmenších pochyb. Nedokázal mu totiž vysvětlit rozdíl mezi legalitou a legitimitou.

Premiér Nečas …

pokračování

04. 04. 2012

Změny spojené s přechodem na smluvní nájemné v Praze platné od 1. 1. 2013

Článek Michala Petruse, člena místní organizace Čimice.

§ 696 (1) Nájemné při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. (2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se …

pokračování

22. 03. 2012

Jak jsem zpíval ve Sboru Drábkových otroků

Martin Potůček

Na Palackého náměstí v Praze jsem si včera v podvečer spolu s deseti dalšími „Drábkovými otroky“ zazpíval píseň „Černý muž pod bičem otrokáře žil“. Jen slova byla jiná. Jak k tomu došlo?

21. 3. 2012 jsem se zúčastnil happeningu „Jarní úklid – veřejná služba“, který zorganizovala Iniciativa ProAlt spolu s Akčním spolkem nezaměstnaných. Jeho hlavním záměrem bylo upozornit na některé zásadní změny týkající se sociálních „reforem“ a nezaměstnaných s účinností od 1. ledna 2012, především …

pokračování

04. 02. 2012

SIMCITY Nová Palmovka - Nové sídlo úřadu Městské části Praha 8

Článek Andreje Fencla, člena místní organizace Kobylisy.

MČ Praha 8 si chce vybudovat nové sídlo za více než miliardu korun. Projekt vzniká jako neprůhledná hra městské rady, která není nepodobná SIMCITY. V hře Městské rady Prahy 8 na investiční podnikání jsou miliardy z prodeje bytů do osobního vlastnictví. Díky tomu, že radní od počátku konzultují své záměry s developery a nikoliv s architekty, tak nové sídlo bude z větší části tvořeno hypermarketem, bowlingem, retailovými obchody a …

pokračování

19. 01. 2012

Vzdělání není byznys

Martin Potůček

To bylo hlavní heslo shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy 18. 1. 2012. A rezoluce, kterou toto shromáždění přijalo, představuje důrazné připomenutí té koncepce univerzity, kterou najdeme už v její zakládací listině podepsané Karlem IV 7. dubna 1348:

„A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená …

pokračování

22. 12. 2011

Havel versus Klaus: volba společnosti

Martin Potůček

V rozhodujících chvílích historie se nestává příliš často, aby se vynořili dva rivalové usilující o ovlivnění myšlenkového světa svých současníků, myslitelé a zároveň politici, jejichž ideje a činy mají sílu orientovat společnost určitým směrem, a ovlivnit tím to, čemu se říká volba společnosti. Pokud se takové osobnosti vyskytnou, dochází zpravidla k tomu, že se prosadí pouze jedna z nich – alespoň v horizontu života jedné generace.

Vývoj v České republice od roku 1989 do současnosti …

pokračování

06. 12. 2011

Cesty z krize

Martin Potůček

V křesle českého prezidenta se v roce 2013 ocitá nový muž či žena. Při přípravě svého prvního projevu listuje projevy svých předchůdců… a tu narazí na novoroční projev Václava Havla z roku 1990. Neváhá a ve svém projevu jen zopakuje Havlova slova vyřčená těsně po sametové revoluci: „Naše země nevzkvétá“. Opravňují jej (nebo ji) k tomu pocity naprosté většiny občanů České republiky…

Nedávno jsem navštívil Londýn. Před Westminster Abbey, naproti budově britského parlamentu, která ztělesňuje …

pokračování

25. 10. 2011

Sociální reforma: rozvrtat a škrtit!

Martin Potůček

Od ledna příštího roku nás čekají radikální změny ve způsobu výplaty sociálních dávek. Změny se výrazně dotknou i poskytování sociálních služeb. Rozhovor na toto téma mi vyšel v letošním 3. čísle časopisu Rezidenční péče.

Úřady práce v České republice zásadně mění svoji organizační strukturu a uspořádání. Jak tyto změny ovlivní oblast sociálních služeb?

Co konkrétně změny budou znamenat, asi neví ani jejich hlavní iniciátor pan ministr Drábek. Koncem ledna 2011 jsem měl možnost s ním o …

pokračování

14. 10. 2011

Od Francouzské k Sametové revoluci

Jaromír Šída

Deficit revoluce z politického hlediska podle slovníku cizích slov zní, že je to rozhodný přechod skokem ze staré kvality v novou, z jednoho společenského řádu v nový, pokrokovější.

Pro naše současníky za jako první revoluci, která skutečně způsobila převrat v občanské společnosti, lze považovat francouzskou revoluci z července r. 1789. Dokázala svrhnout nejen krále, ale s ním i šlechtu a kněžstvo. Byl to pád feudálního řádu. Francouzská revoluce z r. 1789 se považuje za první …

pokračování

20. 09. 2011

Je Klaus důvěryhodným prezidentem?

Jaromír Šída

Úsměvný příspěvek.

Tuto otázku jsem si opět položil, když jsem na internetu sledoval politické zpravodajství z Klausovy státnické cesty po Jižní Americe. Kamera přitom přistihla Klause, jak po podpisu jedné z uvařených smluv ve zdánlivě nestřeženém okamžiku zcizuje hostitelské pero a ukryté v dlani je strká do kapsy. Přitom výraz jeho tváře byl naprosto stejný jako u chlapce, který na trhu krade jablko.

Dodatečné vysvětlení mluvčího Hradu Radima Ochvata bylo nepřesvědčivé a dokonce trapné.

Jen se Klaus …

pokračování

04. 09. 2011

Jsme nadále lhostejní, nebo jsme schopni se bránit?

Článek Petra Pokorného, člena místní organizace Kobylisy.

Dne 28.07. uplynou 3 roky od zveřejnění ve všech sdělovacích prostředcích (TV, rozhlas, tisk) studie: “Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech“ autorů P. Pokorného, M. Hlobila a S. Kauckého. Tato 30-ti stránková studie poprvé zcela jasně veřejně, důrazně a především odborně odhalila lživost kampaně prováděné předchozí pravicovou vládou M. Topolánka. Tato kampaň stála nás daňové poplatníky minimálně tehdy zveřejněných 20 milionů Kč. Za mystifikaci občanů nebyl tehdy …

pokračování

31. 08. 2011

Co zbylo z listopadu?

Článek Miloše Picka, člena naší organizace v Bohnicích.

Milióny lidí na našich náměstích v listopadu 1989 odzvonily konec pro ně nepřijatelného režimu. Konec potlačení naděje svobody, kterou přineslo Pražské jaro. Vyjádřili tedy především svou vůli po svobodě. Drtivá většina z nich ji však nespojovala s kapitalismem – jen tři procenta, zatímco čtyřicet procent se socialismem a padesát se třetí cestou – jak tehdy ukázal průzkum veřejného mínění (ÚVVM/1989). Ani v tom se tedy nevzdali potlačených nadějí. …

pokračování

29. 08. 2011

ČSSD chce férové a levné řešení parkování pro obyvatele Prahy 8

Květa Lepsatre

Každý pracovní den se Karlín mění v jedno velké parkoviště. Důvod – blízkost do centra, kde je parkování již zpoplatněné, kdežto v Karlíně je zdarma, plus výborné napojení na MHD. Pro obyvatele Karlína to znamená vyšší hluk, více zplodin v ovzduší a kvůli hustější dopravě i vyšší nároky na opatrnost chodců, zvláště dětí.

Jak z toho ven?

Občané si již zvykají, že všechny změny a úpravy v posledních měsících znamenají vlastně jen zdražování. ČSSD nechce jít …

pokračování

25. 07. 2011

Přepisování dějin místo pokání

Příspěvek Miloše Picka, člena naší bohnické organizace. Článek byl publikován (s redakčními úpravami) v Literárních novinách dne 21.července 2011.

Naše média k poválečné odplatě a vraždění Němců vedou již asi rok systematickou, ale podle mého názoru opět jednostrannou kampaň, která může hlubšímu porozumění spíš ublížit a alespoň opožděnou, tolik potřebnou, upřímnou sebereflexi spíš ohrozit. Chtěl bych proto těm, kteří chtějí dnes tyto tragické události hodnotit, připomenout některé okolnosti, které tomu předcházely nebo je provázely a se …

pokračování

04. 07. 2011

Chmurná budoucnost financování Prahy 8

Tomáš Novotný

Článek, ve kterém hodnotím dopady současného trendu tvorby rozpočtu naší městské části.

Schválený rozpočet na rok 2011 jako by z oka vypadl rozpočtu na rok 2010. Běžné výdaje dále rostou či přinejmenším neklesají. Výdaje jsou dvakrát vyšší než tomu bylo před 8–10 lety a nikdo z nového (staronového ) vedení městské části nemá odvahu zbytnělé výdaje začít škrtat.

To vše se děje v době, kdy se v celém státě hledají úspory ve výdajích. Bohužel příjmy městské …

pokračování

01. 07. 2011

Proč se multimilionáři uchylují k charitě?

Martin Potůček

Inu, nejprostší vysvětlení bývá, že si tím jen chtějí vylepšit svůj obraz v očích široké veřejnosti. Mnozí jistě ano. Myslím si, že to ale neplatí obecně.

Média informovala o loňské iniciativě amerických miliardářů Warrena Buffetta a Bila Gatese, kteří začínají rozdávat většinu svého majetku na dobročinné účely, a vyzývají k tomu i ostatní bohatce. Přinejmenším u nich jsem si jist, že jejich motivy jsou hlubší. Vyplývají podle mne z jejich vnitřního nesouhlasu s tím, …

pokračování

26. 06. 2011

Z historie libeňské sociální demokracie

Jaromír Šída

Dne 7. dubna 1878 v Břevnově byla na sjezdu ustanovena Sociálně demokratická strana československá v Rakousku. Nedlouho nato byla v roce 1879 ustanovena organizace sociálně demokratické strany v Libni. Její založení bylo podmíněno rozvojem libeňského průmyslu. Byly to hlavně Gottlasova kartounka, Pražská akciová strojírna tzv. Rustonka, První českomoravská továrna na stroje (pozdější ČKD) a další strojírny a slévárny, dále tkalcovna a přádelna bratří Perutzů, Grabova továrna na vosková plátna, továrna na klobouky a Jellinkova …

pokračování

14. 06. 2011

Reformy a stávka: právo proti oprávnění

Martin Potůček

Odboráři zdůvodňují své rozhodnutí vstoupit do stávky tím, že se s nimi vláda nepokusila vést seriózní dialog o reformách důchodového systému, daní a zdravotní péče, k nimž mají vážné výhrady. Vláda trvá na tom, že její reformy jsou potřebné, že k nim má mandát stvrzený výsledky loňských parlamentních voleb, obsahem koaliční smlouvy a vládním prohlášením. Na čí straně je právo, čí postoj je ospravedlnitelný?

Nejprve si dovolím připomenout rozdíl mezi legalitou a legitimností, osvětlený už …

pokračování

04. 06. 2011

Po Sjezdu

Článek Petra Pokorného, člena místní organizace Kobylisy.

Je pár týdnů po sjezdu ČSSD, na kterém se měla řešit otázka dalšího směřování této strany a volba nového předsedy. Vzhledem k velmi složité situaci v této zemi, její pokračující devastaci, rozbujelé korupci a pokračujícímu okrádání poctivých občanů, byl tento sjezd politické strany, která má již ve svém názvu pojem „sociální“, jistě velmi sledovaným. Souvisí to také se stále pokračujícími neshodami ve vládní koalici, kde se strana Věci veřejné …

pokračování

14. 05. 2011

Čistotu pro Ďáblice

Článek Marcela Janka, tamního zastupitele za ČSSD, popisuje jednu jarní procházku po Ďáblicích.

Je první jarní den a já se vydal Ďáblicemi, abych zjistil, je-li v obci čisto. Na zatravněném plácku mezi náměstím s Battistovým komínem a hospodou U Krále Holce jsem v nevídaném množství narazil na psí exkrementy. Po trávě nešlo projít, a tak jsem tuto zelenou oázu obešel raději po chodníku, abych zkontroloval stojany s pytlíky, sloužící pro sběr psích exkrementů. Ve stojanech žádný …

pokračování

04. 05. 2011

Reformní jaro 2011 u nás doma

Článek Václava Boudy, člena místní organizace Kobylisy.

Reforma ve Slovníku cizích slov označuje významy úprava, oprava, změna, přebudovávání. Zvolil jsem slovo změna k zamyšlení, jaké změny přináší reformní jaro 2011. Začnu podle důležitosti. Je březen a příroda kolem nás proměňuje barvy zimy do žlutých, červených, jemně zelených a dalších rozmanitých odstínů slunce a tepla. Veřejná ptačí diskotéka se prezentuje lahodnými tóny. Stříbrný větřík v bílých květech stromů rozechvívá a otevírá nabídku lásky snů a přání. Tolik naše paní Příroda. Další složkou v pořadí …

pokračování

26. 04. 2011

Trocha právničiny

Květa Lepsatre

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

Rozhodčí doložka: je ujednání ve smlouvě, že případné spory mezi stranami budou vyňaty z pravomoci obecných soudů (tzn. že se strany nemohou dovolat práva …

pokračování

19. 04. 2011

GLOBÁLNÍ KRIZE A SOCIÁLNÍ STÁT

Článek našeho člena Miloše Picka, který se zabývá principy sociálního státu v době krize.

Hlavní tendence současnosti

Soudobá světová hospodářská krize zasáhla celý svět.

Tato krize je – obdobně jako Velká krize třicátých let – krizí z plošného zamrznutí poptávky. Stlačování mezd na jedné straně stlačuje poptávku příjemců mezd po spotřebě, na druhé straně zvyšuje zisk kapitálu nad úroveň jeho poptávky po investicích. Na rozdíl od Velké krize třicátých let však navíc dochází k extrémní polarizaci mezd a …

pokračování

13. 04. 2011

Z roku 2011 stoletými skoky do minulosti

Jaromír Šída

Historické milníky naší minulosti

811

  • francký král Karel Veliký vedl válku s Moravany

911

  • zemřel německý král Ludvík IV.

1011

  • za vlády Boleslava III. vpadli do Čech Němci a pleníce prošli až k Hlohovu, avšak poraženi stáhli se z Čech

1111

  • vláda knížete Vladislava I.

1211

  • 1. února v klášteru sv. Kříže v Míšni zemřela Adléta, první manželka českého krále Přemysla Otakara I.
  • Přemysl Otakar I. a jeho strýc lankrabě Heřman Duryňský s arcibiskupy Sigfridem z Mohuče a Albrechtem …

pokračování

30. 03. 2011

Aktuální úvahy

Jaromír Šída

Hodnocení politické scény.

Není sporu o tom, že naší pravicové vládě se příliš nedaří. Média denně propírají dlouhotrvající problémy vnitrostátní politiky, jejichž vyřešení se velmi těžce rodí nebo je téměř v nedohlednu.

Nejvážnější problém je ve zdravotnictví, způsobený výpovědí téměř čtyř tisíc lékařů. Ministr zdravotnictví musel narychlo shánět peníze, aby se zabránilo kolapsu nemocnic. Příčina: Julínkovy poplatky nepomohly a Kalousek důkladně osekal rozpočet. Přímo zádrhel vznikl na vnitru při výběru nového policejního prezidenta. Přitom se proti …

pokračování

16. 03. 2011

Při současném systému oprav chodníků se asi krásných chodníků nedočkáme

Jan Vašek a Květa Lepsatre, zastupitelé Prahy 8

Nejen spravené, ale v neposlední řadě i čisté komunikace jsou bohužel věčným tématem, na který si občané oprávněně a dlouhodobě stěžují. Pokud do tohoto neutěšeného stavu zahrneme i úklid sněhu a posyp komunikací v zimním období, máme téma na román o mnoha dílech. Že by to tak nemuselo být, je nasnadě. Člověk nemusí být odborníkem, aby věděl, že opravy a úklid komunikací jsou v podstatě nikdy nekončící …

pokračování

04. 03. 2011

Ještě k ozdravnému pobytu v přírodě pro…

Článek Marcela Janka, tamního zastupitele za ČSSD.

Moc mě potěšilo, když jsem četl Ďáblický zpravodaj, který je v novém kabátě, necenzurován a může do něho psát kdokoli a na jakékoli téma. I ten, kdo má odlišný názor než současné vedení radnice. Proto využívám tuto možnost napsat článek, který má být pro opozičního zastupitele samozřejmostí, aby se mohl svobodně vyjadřovat a zveřejňovat své názory. V článku chci pozornému čtenáři upřesnit informace a přiblížit mylnou představu radních o …

pokračování

28. 02. 2011

Jaký byl rok 2010 v politice?

Jaromír Šída

Článek, ve kterém bilancuji několik zásadních bodů, kterými jsme byli svědky na politické scéně v uplynulém roce.

K této otázce v titulu hodilo by se dodat, jak se dařilo sociální demokracii. Stěžení byla dvě politická kritéria, jarní volby do poslanecké sněmovny a dvoje podzimní volby, do senátu a komunální volby. Na jaře sociální demokracie sice utrpěla Pyrrhovo vítězství, ale zato na podzim byla naše strana nepopiratelně úspěšnější a to hlavně ve volbách do senátu. Vraťme …

pokračování

21. 02. 2011

Globální krize a společnost svobody

Článek našeho kolegy Miloše Picka na téma globální krize. Článek byl publikován v Pohledech, č. 1/2010.

V pozadí soudobé globální ekonomické krize je krize společenská, obdobně jako v krizi třicátých let. Tehdy v podmínkách monopolizovaných trhů selhal neregulovaný kapitalismus devatenáctého století a toto selhání otevřelo cestu nacismu a druhé světové válce. Po této draze vykoupené zkušenosti svět – nejen u nás, ale i na Západě – odmítl návrat k předválečnému kapitalismu. V USA pokračoval Rooseweltův Nový …

pokračování

13. 02. 2011

Okénko: Malá právnická poradna

Květa Lepsatre

Základní přehled právnického minima.

Dlužník nesplácí:

Dlužník nesplácí a vy nevíte co dělat? Navíc ani nemá momentálně žádné peníze, takže případná exekuce by nic nepřinesla? Situace není tak bezvýchodná, jak se zdá. Aby jste se vyhnuli promlčení dluhu (obecná promlčecí doba je 3 roky), požádejte dlužníka, ať sepíše tzv. Uznání dluhu podle paragrafu 558 občanského zákoníku. Takto lze uznat dokonce i promlčený dluh, ale jen pokud dlužník v době uznání dluhu věděl, že tento byl již …

pokračování

07. 02. 2011

Faux pas prezidenta Klause

Jaromír Šída

Článek se snaží přiblížit můj názor na chování čelního představitele naší krásné republiky.

Staré přísloví praví: Ryba se kazí od hlavy. Toto přísloví mě napadlo, když 5. ledna ve večerních televizních zprávách na ČT 1 se na obrazovce objevil prezident Klaus, který si vyjel do hor zalyžovat. V rozhovoru s novinářem mimo jiné řekl, že „ snoabord je levičácký sport“. Tak se prezident Klaus pokusil o bonmot, ale vypadl z něj jen politický blábol.

Takového výroku …

pokračování

21. 01. 2011

Další kolo globální krize?

Článek našeho kolegy Miloše Picka na téma krize. Zamýšlí se v něm nad jejími příčinami a dopady.

Hlavní tendence současnosti

Spouštědlem krize byla krize finanční, ale hlubší příčinou patrně byly globální nerovnováhy. Ty byly vyvolány jednak nerovnoměrným vývojem kvalitativní, znalostní konkurenceschop­nosti – jejím oslabováním především v důsledku potržňování vzdělávání v některých vyspělých zemích. A jednak nerovnoměrným vývojem nákladové konkurenceschop­nosti především v důsledku vnucování politiky levné práce rozvíjejícím se zemím – vnucováním omezení jejich celní ochrany výměnou za …

pokračování

28. 12. 2010

Jaký byl rok 2010 v politice?

Jaromír Šída

K této otázce v titulu hodilo by se dodat, jak se dařilo sociální demokracii. Stěžení byla dvě politická kritéria, jarní volby do Poslanecké sněmovny a dvoje podzimní volby, do Senátu a komunální volby. Na jaře sociální demokracie sice utrpěla Pyrrhovo vítězství, ale zato na podzim byla naše strana nepopiratelně úspěšnější a to hlavně ve volbách do Senátu.

Vraťme se však dnes s odstupem času s kritickým pohledem, který tehdy buď vůbec chyběl, nebo byl neúplný …

pokračování

05. 10. 2010

Jak by měly být investovány miliardy na účtu městské části?

Tomáš Novotný

Článek kde popisuji možné způsoby investic finančních prostředků na účtě naší městské části.

Finanční prostředky, které MČ Praha 8 získala realizací prvních dvou privatizačních vln prodeje části svého bytového fondu v květnu činily 687 milionů Kč. Po ukončení celého procesu prodeje do obecního rozpočtu přibude částka pohybující se kolem 2,6 miliardy Kč.

Získané prostředky by měly být investovány. Ale jakým způsobem takový objem prostředků účelně investovat? Asi bychom byli neradi, kdyby byly investovány podle vzoru projektu …

pokračování

02. 10. 2010

Maminkou v Karlíně

Květa Lepsatre

Článek, ve kterém hodnotím život v Karlíně z pohledu mladé maminky.

Mám Karlín ráda. Je to hezká čtvrť se zajímavou architekturou, výbornou dostupností do centra Prahy s poměrně velkým množstvím zeleně a s vysokým potenciálem. Na druhou stranu, co mám děti, vidím i karlínská negativa – špinavé chodníky, počmárané fasády domů, nebezpečné přechody pro chodce. A když se konečně po předlouhé zimě udělalo hezky, mám další dilema – kam s dětmi jít. Trávníky v parcích …

pokračování

27. 09. 2010

Neopravené chodníky

Tomáš Novotný

Článek na téma neutěšeného stavu chodníků.

Špatný stav chodníků na Praze 8 komplikuje život občanům. Nekvalitní chodníky způsobují úrazy, jsou často problémem pro matky s dětmi v kočárcích a pro invalidní občany. Jsou umístěny nevhodně, nejsou nejkratší spojnicí mezi místy, kudy chodí velké množství lidí.

Chodci si tak často zkracují cestu přes zeleň a tím ji ničí. Praha 8 díky privatizaci obecních bytů disponuje značnými finančními zdroji. O to více je zarážející nekvalitní stav chodníků.

Udržování chodníků …

pokračování

29. 08. 2010

Jaká jsou vlastně naše média?

Jaromír Šída

Článek, ve kterém popisuji postoj masménií v dnešní době.

V současné době většina našich médií, hlavně novinářská, o sobě tvrdí, že jsou politicky nezávislá. Tisk, rozhlas i televize snaží se za všech okolností vypadat, že píší a mluví jako indiferentní orgán. Dosáhne-li však některá pravicová strana (ODS, TOP-09 nebo Věci veřejné) sebemenšího úspěchu, média to okamžitě s náležitým zdůrazněním neopomenou zveřejnit. Zato však, jakmile sociální demokracie přijde na veřejnost s něčím, co pravice odmíta, média …

pokračování

26. 07. 2010

Co víme o vládních formách a o anarchii?

Jaromír Šída

Článek našeho kolegy, ve kterém se zamýšlím nad různými formami vlády.

Před letošními volbami do Poslanecké sněmovny došlo ke dvěma vážným incidentům. Dne 5. května v brně na mítinku ČSSD byl násilníkem napaden Bohuslav Sobotka. V noci z 5. na 6. června v Plzni neznámý žhář zapálil volební stánek ČSSD.

Oba tyto nezákonné činy patří nejen k projednání kriminalistickými orgány, ale jsou i projevem anarchie. O ní slovník cizích slov říká, že je to oportunistický směr …

pokračování

24. 05. 2010

Volby do Poslanecké sněmovny

Jaromír Šída

Stojíme těsně před volbami do Poslanecké sněmovny. Politické strany usilovně agitují mezi občany a propagují své volební programy. Vrcholí boj o voliče. Média téměř denně informují veřejnost o preferencích hlavních politických stran, o pravděpodobné účasti voličů, jak bude pravděpodobně vypadat příští sněmovna a kdo bude sestavovat příští vládu.

Teoreticky o výsledku voleb rozhodnou voliči, tj. ti, kteří se k volbám skutečně dostaví. Výsledek voleb však mohou negativně ovlivnit také nevoliči, volební absentéři. Tito lidé jsou …

pokračování

18. 04. 2010

Jsou naši komunisté zreformovatelní?

Jaromír Šída

Letos v dubnu uplyne 90 let od násilného obsazení pražského Lidového domu, sídla českých sociálních demokratů, marxistickou levicí.

Domnívám se, že nebude na škodu připomenout si tento již historický fakt, protože ještě dnes je poučný o tom, jak komunisté jednají, čeho jsou schopní a co se dá od nich očekávat.

Co tomu předcházelo a co následovalo?

Roku 1920, krátce po dubnových poslaneckých volbách, došlo k rozkolu uvnitř české strany sociálně demokratické a k vytvoření marxistické levice. Ustanovení …

pokračování

04. 04. 2010

Volby a média

Jaromír Šída

V květnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Proto již několik měsíců média téměř denně píší a mluví o nich. Také několik agentur každý měsíc vydává prognosy o tom, jakou šanci má která politická strana a jaké by podle nich měla mít sněmovna složení.

Mediální politické komentáře, hlavně ty v tisku, většinou však postrádají objektivitu. Do listopadu 1989, ještě za komunistické diktatury, novináři psali v duchu samocenzury. Po Listopadové revoluci se média otočila o 180 …

pokračování

14. 02. 2010

Ideální rozpočet Prahy 8 v době hospodářské krize

Tomáš Novotný

V článku popíši svůj názor na ideální podobu rozpočtu Prahy 8 v současné době spojené s dopady hospodářské krize. Prioritou rozpočtu v době hospodářského útlumu by měly být potřebné a smysluplné investiční výdaje, které stimulují ekonomický růst. To platí pro rozpočet státní stejně jako rozpočty obecní. Mělo by se jednat o výdaje do obecního bytového fondu, stejně jako o výdaje do školských a kulturních zařízení v majetku městské části.

Významná část výdajů by měla směřovat …

pokračování

22. 12. 2009

Cesta Evropy od otroctví přes demokracii k socialismu

Jaromír Šída

Článek, ve kterém se snažím podat ucelený náhled na vývoj sociálních myšlenek v Evropě v průběhu let.

Je tomu již přes dvě stě let, kdy Velká francouzská revoluce začala bořit absolutní monarchii. Revoluce dala nejen Francii, ale celému světu heslo: „ La liberté, ĺ egalité, la fraternité!“ tj.: česky „Svoboda, rovnost, bratrství!“ Toto heslo nebylo jen pobídkou v boji pro revolucionáře, bylo vlastně důmyslným kryptogramem. Je v něm totiž obsažen program revoluce pro celé příští …

pokračování

15. 12. 2009

Kam s ním?

Tomáš Novotný

Článek Tomáše Novotného o problematice velkoobjemových kontejnerů. Článek vyšel i v časopisu „Osmička“.

Nerudovský název mého příspěvku k problematice kontejnerů na velkoobjemový odpad je asi nejčastější otázkou, která občana napadne, když potřebuje odložit starý opotřebovaný nábytek či jiné větší zařízení domácnosti (nikoliv elektrospotřebiče, ty patří do sběrného dvora), která se nevejdou do běžných kontejnerů.

Proč je malé povědomí veřejnosti o možnostech využití velkokapacitních kontejnerů ? Proč tudíž končí řada vybavení domácnosti úplně jinde, než by měla? …

pokračování

27. 10. 2009

Zrádci a přeběhlíci v řadách ČSSD

Jaromír Šída

Článek, který popisuje zkušenosti ČSSD s lidmi pochybného formátu, kteří jsou ochotni obětovat své sociálnědemokra­tické smýšlení.

Melčákem vyvolaná aféra vedoucí ke zpochybnění letošních předčasných voleb do Poslanecké sněmovny pochopitelně vyzvala úvaze o zrádcích a přeběhlících v řadách ČSSD. Prvním a zcela názorným příkladem politického zrádce byl dr. Bohumír Šmeral.

Již za Rakousko-Uherska řadil se k frakci centristů zastávajících austromarxistický názor na rozdíl od převážné většiny českých sociálních demokratů-autonomistů usilujících o prosazení českých národních zájmů. Šmeral ovlivněn …

pokračování

27. 09. 2009

20. výročí Listopadové revoluce

Jaromír Šída

17. listopadu připomínáme si 20. výročí Listopadové revoluce, která ukončila 40 let komunistické totality.

Tato revoluce se zapsala do našich dějin hlavně tím, že kromě zmasakrování studentské demonstrace komunistickou policií nepadl jediný výstřel a komunistická vláda vcelku pokojně složila svoji funkci. Proto také listopadová revoluce dostala jako epiteton ornans též název „sametová“.

Od listopadu 1989 uplynulo dvacet let a to by mohla být dost dlouhá doba k hodnocení polistopadového období.

Před 20 lety mnozí naivně se domnívali, …

pokračování

04. 09. 2009

Co děláme v Ďáblicích

Článek Marcela Janka, tamního zastupitele za ČSSD.

Když návštěvník Ďáblického háje dojde od Kobyliské vozovny přes kopec Ládví až k hvězdárně, naskytne se mu úžasný výhled nejen na severní část středních Čech, ale také na katastrální území Ďáblic. Shlédne-li z kopce dolů, spatří v dolíku pod sebou zrekonstruova-ný komín bývalé továrny na výrobu prvních betonových panelů. Zde má v budoucnu vzniknout náměstí, pomyslný střed Ďáblic.

V současné době žije v Ďáblicích asi 3200 obyvatel. S výstavbou …

pokračování

20. 05. 2009

Ochrana životního prostředí na Praze 8

Tomáš Novotný

Výdaje na ochranu životního prostředí v rozpočtu Městské části Prahy 8 neustále stoupají. Zatímco běžné výdaje se v oblasti ochrany životního prostředí pohybovaly před 8 lety kolem 25 milionů Kč, běžné výdaje na rok 2009 již dosahují téměř 50 milionů Kč. Odpovídá tomuto nárůstu výdajů dvakrát tak lepší stav životního prostředí na naší městské části ve srovnání s dobou před 8 lety? Nedomnívám se, že je tomu tak.

Běžné výdaje směřují zejména do údržby zeleně …

pokračování

23. 04. 2009

Vytáhne svět z krize Obama?

Článek našeho člena pana Miloše Picka.

Příčiny krize

Dnes již je zřejmé, že na rozdíl od původních iluzí, podle nichž šlo jen o krizi hypotéčních úvěrů v USA, byla to jen špička ledovce. Dnes již jde nejen o globální finanční krizi, charakterizovanou strmým pádem kapitálových a peněžních trhů i předních bankovních domů, zamrznutím nejen peněz, ale i důvěry. Navíc a hlavně se projevuje i „zamrzávání“ reálné ekonomiky. V USA a v některých, zejména evropských zemích sestup ekonomik …

pokračování

20. 04. 2009

Jaké je řešení problému dopravně přetížené ulice v Holešovičkách?

Článek Ing. Petra Kiliana, člena místní organizace Bohnice.

Dopravní situace na ulici v Holešovičkách je krajně nepříznivá a tento nepříznivý stav přetrvává již delší dobu. V důsledku velké dopravní zátěže jsou zde krajně nepříznivé životní podmínky obyvatel, a to zejména z důvodu velké hladiny hluku v místech stávající obytné zástavby. Je bohužel skutečností, že v minulosti byla tato komunikace zkapacitněna a to zejména z důvodu návazného propojení severu na v té době budovanou Severojižní magistrálu, která …

pokračování

05. 04. 2009

Pohled do minulosti (s devítkou na konci letopočtu) a úvaha o žhavé současnosti

Jaromír Šída

V loňském roce 2008 i připomínali pro naši zemi a náš národ všechna významná historická data, kdy letopočet končil na osmičku. Obdobně i letos, v roce 2009, bylo by vhodné opět se tak ohlédnout do minulosti. Tentokrát však podobných významných historických dat končících devítkou tolik nenajdeme.

Předně musíme vynechat letopočet 929, zavraždění knížete Václava, protože toto datum církevní legendy historici prokazatelně zpochybnili. Kníže Václav, později prohlášený za svatého, byl zavražděn až o šest let později, …

pokračování

27. 02. 2009

Pražské jaro versus devadesátá léta

Článek našeho kolegy Miloše Picka.

Čtyřicáté výročí Pražského jara není jen příležitostí k připomenutí tohoto jednoho z vrcholů našich dějin. Je především příležitostí k zamyšlení, čím nás dnes inspiruje jak tehdejší reforma, tak i její potlačení. Vyjádřím to zprofanovaným Biľakovým slovem „poučení“ – sice ne z „krizového vývoje“, ale z tehdejších reforem i z jejich potlačení.

První poučení spočívá v tom, že tehdejší snahy o tržní socialismus odmítaly jak rádobysocialistický dirigistický stalinský systém řízení ekonomiky téměř výlučně …

pokračování

15. 02. 2009

Od krize hypoték ke krizi kapitalismu

Článek našeho kolegy, Miloše Picka. Článek byl publikován v Britských listech.

Průběh krize

Dnes již je zřejmé, že na rozdíl od původních iluzí, podle nichž šlo jen o krizi hypotéčních úvěrů v USA, jde ve skutečnosti o globální finanční krizi, charakterizovanou strmým pádem kapitálových a peněžních trhů i předních bankovních domů, zamrznutím nejen peněz, ale i důvěry. Ta je zaviněna nejen hazardním chováním subjektů na peněžních i kapitálových trzích. Bezprostřední příčinou takového chování je především extrémní deregulace …

pokračování

12. 01. 2009

České předsednictví s otazníkem

Jaromír Šída

V době,když jsem psal tento článek, byly značné pochybnosti nad existencí českého předsednictví Evropské unie na dobu prvního pololetí 2009. Pochybnosti se vršily hlavně kolem dvou osobností, Václava Klause a Mirka Topolánka. Oba se stali silně problematickými českými politiky.

Václav Klaus dělá nám již delší dobu ostudu nejen doma, ale především v cizině. Vážné a hlavně oprávněné výhrady proti sobě vyvolal ze tří důvodů.

Především jako vystudovaný ekonom, na kteréžto akademické vzdělání se stále odvolává, naprosto …

pokračování

18. 11. 2008

Jak se volilo a volí v Praze a na venkově

Jaromír Šída

Ať jde o volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu nebo do obecních zastupitelstev (komunální volby), vždy je dnes rozdíl, jak se volí v Praze a jak na venkově. V Praze vždy vyhrává ODS, kdežto volební výsledky z venkova jsou mnohem pestřejší.

Ohlédneme-li se do minulosti, hlavně do doby první republiky, tak tomu tak nebývalo. V Praze tehdy téměř nikdy nevyhrála ryze pravicová strana.

Zcela logicky následuje otázka, co je toho příčinou? Podstata spočívá v tom, že …

pokračování

11. 11. 2008

Jakým způsobem se má dále rozvíjet veřejná hromadná doprava v Praze 8?

Příspěvek Ing. Petra Kiliana, člena místní organizace Bohnice.

Jestliže se zamyslíme nad tím, které druhy veřejné hromadné dopravy mají pro obyvatele Prahy 8 praktický význam, nutně dojdeme k závěru, že na svých každodenních cestách využíváme zejména autobusových linek hromadné dopravy. A to ať už za účelem dopravit se na navazující linky tramvajových tratí, tak i na vybudované trasy metra „C“ a „B“.

Osobní železniční doprava pro náš pohyb na [zemí naší městské části Praha 8 nemá žádný …

pokračování

23. 10. 2008

Pražské jaro v historickém nadhledu

Článek našeho kolegy z Bohnic, Miloše Picka, kterou uvádíme jako vzpomínku na jedno z našich letošních výročí.

Čtyřicáté výročí Pražského jara je příležitostí vidět tehdejší reformy i jejich potlačení – řečeno v jazyku Masarykově – pod zorným úhlem věčnosti.

V tehdejším jaru naše směřování k demokratickému tržnímu socialismu přineslo především dvě hlavní dlouhodobá poučení:

Toto směřování odmítalo stalinské pojetí rádobysocialismu, založené v ekonomice na výlučné úloze státu bez (nebo téměř bez) úlohy trhu. Stejně tak odmítalo kapitalismus, založený …

pokračování

02. 10. 2008

28. říjen 1918 a česká sociální demokracie

Jaromír Šída

Článek na téma podílu sociální demokracie na dni 28. října 1918.

Letos oslavíme 90. výročí vzniku Československého státu.Dlužno připomenout, že na boji o národní samostatnost a na založení Československé republiky se výrazně podíleli i čeští sociální demokraté. Již na začátku první světové války zástupci českých poslaneckých klubů vytvořili tajnou organizaci, českou “ Mafii“. Za sociálně demokratickou stranu byli do ní zapojeni Vojta Beneš, Gustav Habrman, dr. Alfred Meissner, Antonín Němec, a dr. František Soukup. Sociální …

pokračování

20. 06. 2008

Cyklistické stezky od Petra Kiliána

Článek Ing. Petra Kiliana, člena místní organizace Bohnice.

Cyklistická doprava

Na nově otevřeném úseku komunikace v Pobřežní ulici v Karlíně jsou součástí řešení i pruhy pro cyklisty, které jsou zvýrazněny přímo na vozovce speciální červenou barvou. Dodatečné zadání na projektanty tak reagovalo na kritiku zodpovědných organizací města ze strany občanských sdružení a dalších iniciativ, které se v Praze zasazují o zrovnoprávnění podmínek pro cyklistickou dopravu. Posledním negativním případem bylo otevření opraveného Štefánikova mostu, a to bez cyklistického …

pokračování

21. 05. 2008

Jak nejlépe využít prostředky z prodeje obecních bytů na Praze 8

Tomáš Novotný

Na zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 19.9. 2007 byly schváleny zásady prodeje bytových domů svěřených do správy Městské části Praha 8 Hlavním městem Prahou. Jedná se o krok, který může způsobit v delším horizontu značné problémy v hospodaření Prahy 8. Příjmy, které každoročně plynou do rozpočtu naší městské části z pronájmu obecních bytů jsou klíčovým zdrojem financování všech oblastí její činnosti.

Prodej podstatného podílu bytového fondu tak znamená sice jednorázový příjem, ale také …

pokračování

05. 05. 2008

Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem

Příspěvek Miloše Picka, člena naší bohnické organizace, vyšlo v Britských listech.

Jednou z významných součástí ekonomických reforem šedesátých let bylo i zavádění pětidenního pracovního týdne.

Dnes, kdy je samozřejmostí včetně volných sobot a dvoudenního weekendu, může se zdát i jeho zavádění stejnou snadnou samozřejmostí, k níž stačilo pouhé politické rozhodnutí. Ve skutečnosti šlo nejen o velice náročný ekonomický a sociální proces, ale – jak se ukázalo – i o více než …

pokračování

04. 12. 2007

Poznámky ke školnému

Příspěvek Miloše Picka, člena naší bohnické organizace.

Školné a sociální stát

Rozšiřování vzdělávání – spolu s rozšiřováním vědy a výzkumu a znalostně orientovanou investiční politikou.. – patří k hlavním předpokladům rozvoje znalostní společnosti. Rozsah vzdělávání se zvyšuje především rozšiřováním. terciárního – vysokoškolského a ostatního post maturitního

  • vzdělávání. Zejména v USA a Skandinávii se tohoto vzdělávání

účastní již dvě pětiny nastupující generace Výdaje na vzdělávání

Rozšiřování vzdělávání vede ke zvyšování výdajů na ně. Zatímco v průměru 19 zemí OECD, které jsou i členy EU, činí …

pokračování

16. 03. 2007

Otázky

Eva Rudová

Začnu netradičně tím, že mi momentální politická situace v mnohém připomíná otevírání pověstné Pandořiny skříňky z doby antiky. Někteří možná namítnou, že máme po volbách, vystřídaly se politické garnitury a teď se vlastně tři roky nebude nic dít a není třeba příliš politicky pracovat. Nová vláda si věci bude dělat po svém, na což má právo a tím, že vyhrála volby má právo dělat co chce a jak chce. Obecně vzato do určité míry to dělat může, ale ta …

pokračování

16. 12. 2006

Co nového na politické scéně

Eva Rudová

V duchu hesla, že člověk by měl znát svého protivníka jsem si o víkendu na program dala sledování konference ODS. Ne že bych jí sledovala úplně celou, ale se zájmem jsem si pustila pár audiozáznamů u špiček ODS a dalších dvou tří kandidátů na místo v jejím čele. Ačkoliv po jejím dosledování a konfrontaci s komentáři novinárů v televizi jsem došla k některým odlišným názorům než tito novináři tvrdili, určitě to nebyl pro mne ztracený čas.

Dozvěděla jsem se například v jakých že voličských …

pokračování

16. 11. 2006

Úvodník do časopisu

Eva Rudová

Nevím, sice jak začít, asi nadpisem. Možná by bylo nejlepší : Co bylo, je a bude.Ráda bych za sebe alespoň pár slovy zhodnotila komunální a senátní volby na Praze 8 z z pozice běžného člena ČSSD. Myslím si, že volební kampaň na Praze 8 si zaslouží pochvalu a že si tu pochvalu zaslouží zejména předseda OVV Roman Petrus, Karel Šašek a řada dalších členů, kteří bez ohledu na čas a počasí (které bylo většinou příznivé) pracovali s vysokým osobním nasazením. …

pokračování

16. 11. 2006

Příčiny neúspěchu v krajských volbách

Tomáš Novotný

Za hlavní příčinu hrozivé prohry ČSSD v pražských krajských volbách považuji rezignaci na prosazování sociálně demokratického programu na pražském magistrátu. ČSSD na Praze působila spíše jako přívažek ODS a nebojovala proti růstu jízdného, vodného a stočného či prodejům bytů s nájemníky realitním kancelářím.

Neprosazovali jsme zlepšení stavu ovzduší v Praze, zavedení mýtného, boj proti korupci apod. Voliči nás za tuto pasivitu náležitě potrestali. Tyto názory zastávám dlouhodobě a mrzí mne, že na co jsem upozorňoval před dvěma roky, se jednoznačně potvrdilo v těchto volbách. Mělo by dojít k …

pokračování

16. 05. 2006

České životní prostředí a Strana zelených

Tomáš Novotný

Česká republika byla ve studii amerických vědců z prestižních univerzit pro nedávné ekonomické fórum v Davosu vyhodnocena jako čtvrtá nejlepší země na světě ve zlepšování a přijímání klíčových opatření na ochranu životního prostředí.

Stav životního prostředí se skutečně ve všech složkách v naší zemi trvale zlepšuje i přes skutečnost, že ČR zažívá největší ekonomický růst ve své historii, který pochopitelně vyvolává stále větší tlak na kvalitu životního prostředí.

Na ochranu životního prostředí se také v absolutních částkách vynakládá stále více prostředků v kombinaci centrálních zdrojů, komunálních rozpoctů a investic soukromého sektoru. To ovšem neznamená, že není …

pokračování

15. 04. 2006

Oranžová barva a sociální demokracie

Příspěvek Jaromíra Tischera, člena místní organizace Libeň.

Oranžovou barvou budeme letos hájit myšlenky sociální demokracie a bojovat o vítezství ve volbách. Již se ale ozývají kritická slova o vybrané barve nebo jejímu odstínu. Oranžová, jak jsme si ji vybrali, se mnohým muže v tomto zabarvení zdát ponekud agresivnejší, opak je však pravdou.

Práve takový odstín vyvolává vedomou vuli, posiluje telesné i duševní funkce, pomáhá pri psychických težkostech, je výrazem energie, tepla, optimismu, radosti ze života, vitality, mladosti, svežesti …

pokračování

04. 03. 2006

Jednání lídru PES

Příspěvek Jaromíra Tischera, člena místní organizace Libeň.

Lídři evropských socialistu, sociálních demokratu a labouristu se sešli 10.3. na meetingu v Praze. Predmetem jednání byl predevším postup a udržení síly evropské politiky a intenzivního rešení ekonomiky a jejího dalšího vzrustu. Jednání se zúcastnili i napr. Joseph Borrell, Tony Blair, Katrin Saks, Bohuslav Sobotka aj., ale tiskové konference se po krátkém obede zúcastnila petice ve složení: Matthias Platzeck, Romano Prodi, Poul Nyrup Rasmussen, Jirí Paroubek a Robert Fico. Jirí Paroubek setkání oznacil za mimorádne vecné a srdecné, kdy si všichni …

pokračování

04. 02. 2006

Vypískání je neúcta k volicum

Příspěvek Jaromíra Tischera, člena místní organizace Libeň.

Na ruzných akcích jsou více ci méne vypískáváni naši sociálne demokratictí politici, pred casem na to narazil a ostre se proti tomu ohradil premiér Paroubek, protože i on s tím má své zkušenosti. Na co narážím – na nepsanou dohodu mezi ODS a mladými konzervativci.

Organizovaná skupina lidí jde na akci konkurencní strany (v poslední dobe se specializovali na nás) a v urcitém momentu je daný politik ukrytými vypískavaci “obklícen” a záhy vypískán. Až na to, že …

pokračování

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892