Kafemlejnek vládní koalice mele a mele

Článek Václava Boudy, člena místní organizace Kobylisy.

Nezapomněl ani na dnešní seniory a důchodce. Kvalita současného i budoucího života seniorů je semílána s chuťovou přísadou nazvanou rozpočtová odpovědnost.

Lidově řečeno milí senioři a důchodci, Vy jste nám propapali (dá se to vyjádřit také vulgárním výrazem) hodně peněz z důchodového účtu, bude Vás více a více, zdravotní péče, kde jste nejpočetnější klientelou, je stále nákladnější a to vůbec nemluvíme o vynakládání financí na léky pro staré lidi. Jistě i Vy se musíte podílet na zdravotní reformě a pro Vás, kteří se časem budete chystat na odchod do důchodu, aby jste neměli roupy ujídat ze státní pokladničky, tak meleme přísadu těšení se na důchodovou jistotu tím, že si ze začátku můžete dobrovolně a až si zvyknete ,tak pak povinně připlácet do soukromých fondů na lepší zítřky svého stáří. Počítejte s tím, že ze státního smetana nepoteče.

Na hloupou otázku a co záruky? No, když Vám dnešní senioři nebude zbývat, vezmete si hůlku, mošničku, silné brýle, tužku, přijdete ke státu, my Vás řádně prolustrujem, a možná nějakou korunou Vám přispějeme. Lepší by bylo, když Vás někdo přinese na židli, poně¬vadž poznámeli, že jste přišli po svých, tím pádem jste soběstační a nemůžete obdržet státní podporu.

Nu a Vy stávající důchodci, co remcáte, že jste si šetřili na lékařskou péči, nemocnice, dostupné a kvalitní léky či penze a ptáte se, kdeže jsou ty peníze? Nebo dokonce kolik stát vynaložil peněz na ztráty z velké privatizace, sanaci bankovních domů, vojenské haraburdí a další?

Za stávajícího stavu státního měšce tuto námitku lze vyhodnotit jako rouhání vůči povinnosti rozpočtové odpovědnosti. Otázka je nepřípustná, odpovědět se zamítá. A co největší příjemci miliardových úvěrů, mnohomiliardových sanací a odpisů dlužných částek, jak oni pomohou s bezradností státních rozpočtů?

Položení dané otázky lze považovat nejenom za neznalost správnosti pravicové politiky, avšak i za drzost nedocenění význa¬mu a úlohy minulých možná také současných příjemců finanční pomoci od státu. Jsou to oni, kdo vytváří plnohodnotné záruky pro budoucí profinancování penzí, zdravotnictví. Jsou to Ti, kteří tvoří národní důchod, na pracovním trhu pracovní místa, v soukromých nemocnicích podávají a budou podávat plnou léčbu, v bytech, kde jsou majiteli, generují a budou generovat korektní prostředí atp.

Proto přátelé senioři důchodci berte to tak, že na rozpočtové odpovědnosti se ruku v ruce musíme rovnoprávně podílet všichni ve vínku národní solidarity. A Vy tam vzadu, prosím nezvedejte již ruku. Já vím, že chcete pokračovat v mlžení, proč kafemlejnek má semílat jinak. Vím, že asi budete uvádět, že starý člověk je ovlivněn postupným poklesem životaschopnosti, chronickými chorobami, snižující se imunitou organizmu, snižující se adaptabilitou na změny, citovou zranitelností, duševní unavitelností, kultem mladých lidí, prohlubující se osamělostí.

Jistě i tady pomůžeme ve státním kafemlejnku a umeleme pro snížení míry působnosti uváděných gerontologických změn prodloužení odchodu do důchodu v horizontu 70 let věku člověka (budete-li chtít více, můžeme přidat). Vážení Spoluobčané vyšších věkových kategorií, pochopte prosím, když kafemlejnek mele a na půdě není žádné zrno, musí se brát tam, kde je snadná a rychlá náhrada, jinak by mlel naprázdno a zadřel se.

Vývoj příštích padesát let potvrdí 100% správnost reformních rozhodnutí koaliční vlády. A vy vepředu si nechte Ty Vaše rejpavé invektivy o správnosti stavby přehrady Tři soutěsky v Číně.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892