Na Evropu se musíme připravit

Martin Potůček

Bravo! Před nadcházejícím vrcholným jednáním evropských státníků vítám iniciativu neziskovek a byznysu, která chce popohnat vládu – mrtvého brouka k otevření seriózní diskuse o našem místě v Evropské unii.

Iniciátorem této diskuse je Glopolis a podporuje ji například šéf Kofoly Jannis Samaras, investiční bankéř Ondřej Jonáš nebo šéf české pobočky TI David Ondračka. A jde nám o hodně!

Celá Evropská unie je v pohybu. Summity, záchranné balíčky, demonstrace, výměna vlád, summity, záchranné balíčky, diskuse o fiskální unii… Jen naše vláda upadla do náměsíčného snu: nevidí, neslyší, jako by se nás všechno to, co se děje kolem nás, jaksi netýkalo. A jde skutečně o hodně: zůstaneme-li v jádru evropské integrace, nebo, byť se geograficky nalézáme ve středu Evropy, budeme odsunuti až kamsi na její samotnou periferii.

Moje pracoviště, Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK, se problematikou evropské integrace a místa naší země v ní zabývá už léta. Veřejnosti jsme už před časem nabídli k diskusi stručný dokument z pera bývalého premiéra a posléze komisaře EK Vladimíra Špidly, strategickou inovaci nazvanou „Plné uplatnění České republiky v Evropské unii“. Kdo jiný než ten, který má zkušenost jak z hájení národních zájmů na jedné straně, tak i z fungování Evropské komise na straně druhé, by mohl být kvalifikovanější k tomu, aby odhalil slabá místa naší pozice a cesty, jak je odstranit? Jenže zájem odpovědných institucí i osob o tento návrh ze strany vlády byl minimální. Například dodneška není vyjasněna dělba práce mezi ministerstvem zahraničí, premiérem a Úřadem vlády, parlamentem a prezidentem – a o nějaké harmonizaci jejich úsilí směrem ke společnému cíli nemůže být ani řeči.

Takže ještě jednou: bravo, za sebe i za své pracoviště se k této iniciativě rád připojuji. Vnímám ji jako vážnou výzvu premiérovi a vládě: začněte konečně zastupovat občany naší země, hájit jejich dlouhodobé zájmy, a zařaďte se do hlavního proudu evropské integrace!

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892